Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle

Prije šesnaest dana (11.7. 2022.) uputili smo obavijest proizvođačima cikle i šećerne repe o pojavi prvih znakova pjegavosti lišća (Cercospora beticola) (na usjevima cikle). Naknadno smo prve znakove pjegavosti lišća (Cercospora) u usjevu šećerne repe na lokalitetima uz riječnu dolinu pronašli 18. srpnja o.g., a na nezaštićenom i navodnjavanom usjevu cikle (kišenjem) uz riječnu dolinu u istom je razdoblju zabilježen rast zaraze lišće istim uzročnikom bolesti! Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Uzročnik ove bolesti još jače napada ciklu i blitvu. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle. Ipak, iznad prosječno suho razdoblje bilježimo na svim županijskim lokalitetima od početka mjeseca srpnja (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama šećerne repe i cikle u prve dvije i pol dekade srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju (do 27.7. 2022. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 19,0 mm 1.870 minuta 63,34 % 24,43°C
Belica 39,0 mm 4.260 minuta 69,33 % 22,22°C
Mursko Središće 43,6 mm 6.675 minuta 74,39 % 21,92°C
Novakovec 38,6 mm 5.300 minuta 74,97 % 21,33°C
Sv.Juraj u Trnju 28,6 mm 4.180 minuta 67,15 % 21,86°C
Kotoriba 11,0 mm 5.260 minuta 68,00 % 23,12°C
Donja Dubrava 26,0 mm 7.835 minuta 64,29 % 22,36°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Vrlo je vruće u danima nakon 18. srpnja o.g., te je jedino jučer najviša dnevna temperatura bile <30°C (28,7°C), dok je u svim ostalim danima tijekom razdoblja 18.7.-25.7. najviša dnevna temperatura bila najčešće u rasponu 31,5°-38,5°C! Vrlo skromne količine oborina bilježili smo od 23.-26.7. o.g. (najčešće od 0,6-3 mm), ali na nekim mjernim mjestima u Međimurju kiša proteklih dana nije niti zabilježena. Nadalje će biti vruće i sparno s rasponom dnevnih vrijednosti 27-35°C! Mogućnost lokalnih oborina moguće očekujemo narednog vikenda (30.7.). Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 66,7-83,5 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakog drugog dana srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 100-580 minuta. Ukupno je mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline >7.800 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) razdoblje od 27.6.-9.7., te ponovno nakon jučerašnjeg dana smatra se povoljnijim za razvoj pjegavosti lišća, dok tijekom razdoblja 10.7.-25.7. o.g. zbog vrlo visokih dnevnih temperatura i manjka oborina uvjeti za razvoj uzročnika bolesti nisu bili optimalni – izuzev parcela koja se navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem (u danima 10.-25. dnevne su vrijednosti (“DIV Pessl”) pale sa vrijednosti 3 na 1, pa tek s mogućim novim ljetnim padalinama očekujemo brže epidemijsko širenje pjegavosti lišća (Cercospora) u nezaštićenim usjevima cikle i šećerne repe)!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle preporučujemo nadalje pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ili cikla ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe i cikle se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Od površinskih djelatnih tvari dopuštenje za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora) u našoj zemlji imaju još neki bakreni spojevi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima koji se navodnjavaju kišenjem (orošavanjem) iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo su učinkoviti na pjegavosti lišća noviji SDHI fungicidi.

Preporučuje se folijarno tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr