Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike krajem lipnja i početkom srpnja pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator). U ovoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora. Podsjećamo da je karenca za te pripravke 35 dana. U vinogradima sa vidljivim simptomima pepelnice moguća je primjena fungicida: Nativo WG, Domark ME, Luna Expirience, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Prosper SC 300, Spirox, Sugoby  i dr.

Iznadprosječne temperature zraka i izostanak oborina ne pogoduju razvoju plamenjače vinove loze. Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, u narednom razdoblju prestaje opasnosti od zaraze bobica s plamenjačom ili peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za sortu.

Radi očuvanja lisne mase i očvršćivanja bobica predlažemo primjenu pripravaka na osnovi bakra. Za vinske sorte karenca pripravaka na osnovi bakra je 35 dana.

Na ranim sortama, gdje postoji bojazan da će pripravci na bazi bakra nepovoljno utjecati na aromu vina, moguća je primjena pripravaka drugačijeg sastava: Mildicat (karenca 21 dan), Enervin (karenca 21 dan), Ampeksio (karenca 21 dan), Leimay (karenca 28 dana) i dr.

U fazi promjene boje tj. fazi mekšanja bobice moguća je primjena pripravaka za suzbijanje botritisa ili sive plijesni: Switch 62,5 WG, Scala, Teldor, Luna Privilage, Geox koji imaju karencu 21 dan.

Podsjećamo vinogradare na važnost provođenja mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda
  • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanusBall)  žutim ljepljivim pločama. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede tretiranje američkog cvrčka.

Zaražena područja  zakonski su definirana „Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“(Narodne novine 82/22).

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

          Suzana Slovic, dipl.ing.  

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr