Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Na kasnijim sortama šljiva je potrebno u nasadima provesti zaštitu protiv truleži plodova (Monilinia spp.). Dozvoljeni preparati su: Swich 62,5 WG, Nativo 75 WG, Chorus 50 WG, Teldor i Indar 5 EW.  

Protiv još uvijek prisutnog šljivinog savijača (Grapholita funebrana) primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate 2502 WG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG.

Kako u ljetnim mjesecima ne bi došlo do potpune defolijacije nasada višanja i trešanja, potrebno ih je tretirati protiv kozičavosti lista (Blumeria japii). Dozvoljeni preparati su:

Chromodin S – 65 (Trešnja i višnja, Delan 700 WDG (trešnja), Syllit 544 SC (višnja i trešnja, Luna experience (višnja).

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida, obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni cvatući korovi, a tretiranje obaviti u vremenu  kada pčele ne lete.

Potrebno je voditi brigu o karenci primijenjenih preparata.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr