Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske o završnim mjerama zaštite

Tijekom mjeseca svibnja upućene su dvije (05.5., 27.5.), a tijekom proteklog mjeseca lipnja o.g. jedna preporuke (21.6.) tržnim proizvođačima lijeske o potrebi provođenja usmjerenih mjera zaštite od uzročnika bolesti i štetnih organizama!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika lijeske u prvoj polovici mjeseca srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 18,6 mm 1.635 minuta 66,64 % 22,71°C
Belica 32,4 mm 3.980 minuta 73,77 % 20,47°C
Mursko Središće 37,0 mm 4.210 minuta 77,29 % 20,26°C
Novakovec 27,6 mm 3.180 minuta 77,65 % 19,85°C
Sv.Juraj u Trnju 24,4 mm 2.950 minuta 70,84 % 20,39°C
Kotoriba 9,4 mm 2.790 minuta 71,00 % 21,45°C
Donja Dubrava 23,0 mm 4.415 minuta 68,48 % 20,73°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prvoj polovici ovog mjeseca čak nešto svježije od očekivanjima (npr. Novakovec, Mursko Središće): u središnjim i zapadnim dijelovima Županije u nekoliko smo navrata tijekom prve dekade bilježili i značajnije ljetne oborine! Naviše su dnevne temperature zraka zadnjih dana lipnja i početkom srpnja o.g. bile vrlo visoke (najčešće bile u rasponu 28,4-35,9°C). U danima 07.7.-12.7. njihova je vrijednost smanjena na 24,5°-28,1°C! Posljednja dva dana najviše su dnevne vrijednosti ponovno između 30,3°-33,5°C! Tijekom naredna 4 dana njihova će očekivana vrijednost biti uglavnom 29-31°C, a zatim očekujemo novi toplinski val i porast dnevnih temperatura na 33°-36°C!! Vjerojatnost za osvježenje s mogućim oborinama narednog vikenda je smanjena (15./16.7. 2022.)! Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom protekla dva tjedna uz riječne doline u rasponu od 69,6-89,9 %. Uz riječne su doline u prvoj dekadi ovog mjeseca zabilježene skoro svakodnevne jutarnje rose i vlaženje biljaka u trajanju 125-800 minuta (vidi Tablicu 1.)! Jutra su uz riječne doline zadnjih tjedan dana svježija, s najnižim temperaturama od 9,1° do 13,8°C!

 

VAŽNO: Na netretiranim smo stablima lijeske u zapadnom dijelu Županije od 28. lipnja o.g. 11.7. 2021.) zabilježili početne simptome truleži plodova (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) kao posljedici ranijeg napada štetnicima (fitofagne stjenice i ljeskotoč) (Gonocerus, Palomena, Dolycoris, Cucurlio)!

Sredinom mjeseca srpnja završavamo mjerama usmjerene zaštite protiv najvažnijeg tehnološkog štetnika: ljeskotoča iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom ljetnog razdoblja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti preporučujemo tijekom lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je u završnim aplikacijama u nasadima lijeske koristiti i mikro-biološke pripravke (npr. koji sadrže Bacillus subtilis, Pythium oligandum i sl.)! Istovremeno se poduzimaju i završne mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući nema registriranih insekticida za suzbijanje ljeskotoča u našoj zemlji, biramo dopuštena sredstva u integriranoj i ekološkoj proizvodnji uz pozitivan postrani učinak na ovog nametnika! Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Stoga u mjerama zaštite lijeske u kritičnom razdoblju biramo insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za primjenu imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr