Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle

Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle (sumaglice). Od 29. lipnja o.g. na nezaštićenim i navodnjavanim usjevima cikle pronalazimo prve simptome pjegavosti lista (Cercospora)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti cikle i šećerna repe u prvoj dekadi mjeseca srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 18,6 mm 1.635 minuta 69,64 % 22,46°C
Belica 32,2 mm 3.750 minuta 75,19 % 20,62°C
Mursko Središće 37,0 mm 3.785 minuta 78,33 % 20,36°C
Novakovec 27,6 mm 3.180 minuta 78,67 % 19,99°C
Sv.Juraj u Trnju 24,4 mm 2.950 minuta 71,30 % 20,55°C
Kotoriba 9,4 mm 2.605 minuta 72,00 % 21,51°C
Donja Dubrava 23,0 mm 3.590 minuta 69,01 % 20,86°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Posljednjih šest dana je osvježilo. Najviše dnevne temperature su pale s vrijednosti >32°C na 24-26°C! Posljednja četiri jutra su svježa, s vrijednostima <14°C! Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u povrtlarstvu su optimalni, naročito uz riječne doline, a razlog tome je toplo i sparno razdoblje sa jutarnjom rosom. Nakon dužeg razdoblja u prvoj smo dekadi mjeseca srpnja zabilježili pet kišnih dana tijekom kojih je zabilježeno od 9,4 do 37,0 mm oborina (ukupno je više kiše izmjereno u zapadnim nego u istočnim krajevima naše Županije) (vidi Tablicu 1.). Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih sedam dana najčešće su uz riječne doline u rasponu 72,7-89,9 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 125-800 minuta!

 

Stoga smo posebne preporuke posljednjih mjesec dana upućivane tržnim proizvođačima povrtnih tržnim proizvođačima tržnim proizvođačima povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) (17.6. 2022.), krumpira (2.6., 14.6. i 24.6. 2022.), te lukovičastog (13.6. i 27.6. 2022.) i korjenastog povrća (mrkva, celer, peršin) (9.6. i 28.6. 2022.)!

Bit će nadalje toplo i sparno, s najvišim dnevnim vrijednostima u porastu s vrijednosti 25° na 33°C! Nove su oborine moguće sredinom ovog mjeseca (14./15.7. 2022.)!

U narednom razdoblju zbog toplijih dana (>30°C) s jutarnjom rosom očekujemo i pojavu pjegavosti lišća (Cercospora beticola)! Zbog razlike u temperaturi jutro-dan, očekujemo jutarnje rose!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) tek u danima od 28. lipnja o.g. smatramo povoljnim za primarne zaraze nezaštićenih usjeva uzročnikom pjegavosti lišća šećerene repe (Cercospora beticola) – naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

 

Naredne oborine i dominantne ljetne topline uz jutarnje rose i povišenu vlagu zraka mogu pogodovati naknadnom jačem razvoju lisne pjegavosti.

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Od površinskih djelatnih tvari dopuštenje za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora) u našoj zemlji imaju još neki bakreni spojevi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo su učinkoviti na pjegavosti lišća noviji SDHI fungicidi.

 

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr