Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola),  vodeći računa o razmacima tretiranja te o zadnje provedenoj zaštiti ( potrebno je izmjenjivati fungicide iz različitih skupina da ne dođe do rezistentnosti).

 

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti pripravke prema zadnjim preporukama ( 24.06.) a između dva tretiranja uputno je provoditi zaprašivanje vinograda nekim od sumpornih prašiva (  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

 

Protiv peronospore se mogu  koristiti kombinirani ili kontaktni fungicidi kao što su Leimay, Mildicut, Curzate F, Pergado F, Ampexio, Orondis, Cabrio Top.

 

Također je moguće u narednom periodu planirati tretiranje bakrenim pripravcima.

 

 

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima !

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      marina.kocijancic@mps.hr