Obavijest vinogradarima

UPOZORAVAMO vinogradare da je prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, NN 63/2019) u narednim danima, a ukoliko je prošlo dva tjedna od prvog tretiranja obavezno provesti drugo ovogodišnje usmjereno suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

Upotrijebiti jedan od registriranih insekticida: SIVANTO PRIMEDECIS 2,5 EC,  SUMIALFA 5 FLAVAUNT ECCYTHRIN MAXMAVRIK FLO, KRISANT EC i dr. 

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su: ABANTO, FLIPPER, ASSET FIVE, DIREKT GREEN I PYREGARD.

Prije primjene insekticida kako bi zaštitili pčele potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradima, a tretiranje obaviti u večernjim satima kada nema pčela.

Radi poduzimanja mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze vinogradari početkom srpnja trebaju postaviti žute ljepljive ploče u svoje vinograde za praćenje gore navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna. Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje. U slučaju provođenja i trećeg tretiranja nužno je voditi računa o propisanoj karenci insekticida i početku berbe grožđa.

 Također, vinogradare podsjećamo da su prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze obavezni redovito pregledavati svoje vinograde na prisustvo simptoma zlatne žutice vinove loze. Simptomi se pojavljuju već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

 Simptomi na mladicama: skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, ne dozrijevaju, zbog čega tijekom zime dolazi do smrzavanja i propadanja.

Simptomi na listovima: kod bijelih sorti listovi žute, a kod crvenih intenzivno crvene, listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled, lišće zbog nagomilanih šećera postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na grozdovima: cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi potpuno venu i ne dozrijevaju.

U slučaju sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr