Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 14 dana, a u tom je periodu prevladavalo izrazito vruće i sparno vrijeme s vrlo malo ili bez oborina. U pojedinim su voćnjacima zbog dugotrajne rose ipak ostvareni uvjeti za sekundarno širenje zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju vrlo toplo i sparno vrijeme uz povremene pljuskove. Takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.) i širenju pepelnice jabuke. Zaraze uzročnicima truleži nastaju u fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

 

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina (Stroby DF, Zato Plus, Zato 50 WG, ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna Expirience).

 

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
pirimetanil Scala krastavost i skladišne bolesti 56 dana za suzbijanje Venturia spp., 7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te nekih savijača kožice ploda (Archips podana). Potrebno je redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana) i dr.

Zbog visokih ulova savijača kožice ploda, primjenu insekticida preporučamo i u voćnjacima gdje se primjenjuje metoda konfuzije kao mjera za suzbijanje jabučnog savijača.

U nasadima jabuka potrebno je pratiti pojavu druge generacije minera kružnih mina te populaciju grinja, lisnih uši i jabučne krvave uši. Zbog vrlo povoljnih uvjeta moguća je masovna pojava crvenog voćnog pauka te hrđastih grinja.

 

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

 

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka čija berba počinje u srpnju!

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr