Obavijest maslinarima

Temeljem zadnjih pregleda nasada a nastavno na obavijest od 08.06.2022. u maslinicima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

štetnik se I DALJE detektira kao odrasli oblik (imago) sa znatnim opadanjem brojnosti ulovljenih jedinki (vidi obavijest od 08.06.); u netretiranim nasadima mogu se kasnije (krajem srpnja i tijekom kolovoza – završetkom razvoja gusjenice u plodu i njezinim izlaskom iz ploda) očekivati štete u vidu opadanja zaraženih plodova
 

 

 

 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

 

 

NA DIJELU LOKALITETA I DALJE BILJEŽIMO POJAVU!!!; VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA!!! (otresanje najmanje 2 puta tjedno); plod jako dobro napreduje i ubrzo će preći najosjetljiviju fazu; međutim šteta i dalje MOŽE BITI kod jačeg napada i/ili u netretiranim nasadima i/ili u nasadima koji se  nalaze u neposrednoj blizini zapuštenih maslinika; oštećenja ploda su lakše uočljiva nego u prethodnom razdoblju; suzbija se zajedno sa maslinovim moljcem pripravcima postranog djelovanja; moguće korištenje i pripravaka repelentnog djelovanja (vidi obavijest od 08.06.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

ŠTETNIK SE DETEKTIRA KAO ODRASLI OBLIK!!!

I DALJE preporučamo praćenje populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama;

plod će ubrzo postati atraktivan za odlaganje jaja (RANIJE U ODNOSU NA PROSJEČNE GODINE!!!;)

ZA ODRŽAVANJE NISKE POPULACIJE I DALJE PREPORUČAMO MASOVNI ULOV FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA I/ILI INSEKTICIDNIM GOTOVIM LOVKAMA ILI GOTOVIM MAMCIMA; (za masovni ulov mogu se koristiti i lovke kućne izrade); (pregled registriranih lovki za masovni ulov u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/);

MASOVNI ULOV posebno preporučamo na područjima:

ü  sa potvrđenom pojavom rezistentnosti (letak za preuzimanje niže)

ü  nasadima u kojim je iskorišten dopušteni broj tretiranja

ü  u nasadima u kojima nisu provedene preporučene mjere zaštite protiv m.moljca i svrdlaša pa se može očekivati i ranija zaraza maslininom  muhom

ü  u nasadnima u kojima je otežano ili nije moguće (u kasnijim rokovima) provođenje preventivnih i/ili kurativnih tretiranja

ü  posjednicima maslina u naseljenom području

ü  korisnicima  M 10.1.8., M 10.1.12., M 11.1., M 11.2.

 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; i dalje praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

ŠTITASTE UŠI

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem; i dalje bilježimo izlazak ličinki
 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

 

Registrirane lovke (izvor FIS na dan 01.07.2022.) dopuštene i u ekološkoj proizvodnji:

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
deltametrin ECO-TRAP GOTOVI MAMAC

kontaktno, želučano

maslinina muha
lambda-cihalotrin CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B  

GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

 

maslinina muha

 

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Rezultati projekta projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja https://rezistentnost-szb.hr/. (preuzmi letak na: https://rezistentnost szb.hr/images/uploads/Letak_maslinina_muha_TGC_final_2019.pdf).

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr