Obavijest vinogradarima

Visoke temperature i visoka relativna vlažnost zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Simptome pepelnice uočavamo na bobicama u vidu pepeljaste prevlake u slabije zaštićenim vinogradima. Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za širenje ove bolesti razmake između tretiranja treba skratiti na 10 dana, a u vinogradima u kojima se pepelnica pojavila, zaštitu ponoviti nakon 8 dana.

Može se koristiti jedan od registriranih pripravaka za suzbijanje pepelnice vinove loze, npr. Luna Expirience, Nativo WG, Kusabi, Domark ME, Dynali EC, Collis SC i dr. Važno je napomenuti da treba birati fungicid koji je dosada najmanje korišten. Koristiti dovoljne količine vode, kako bi zaštita bobica bila kvalitetna.

Potrebno je nastaviti i zaštitu od plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola). Mogu se koristiti npr. Pergado F, Curzate F, Mildicut, Ampexio, Valis F, Cabrio top i dr.

Ukoliko imate rane sorte vinove loze, kod kojih dolazi do faze zatvaranja grozda, potrebno je primijeniti jedan od botriticida za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea):  TeldorSC 500, Pyrus 400 SC, Switch62,5 WG, Geoxe i dr.

Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana) mogu se primijeniti insekticidi: Laser KS, Coragen SC, Avaunt 15 SC, Affirm , Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Sumialfa  FL. Let žutog grozdovog moljca nije zabilježen.

Na žutim pločama bilježimo prve ulove odraslih oblika američkog cvrčka ( Schapoideus titanus) te je potrebno je provesti  njegovo drugo ovogodišnje suzbijanje.   Za tu namjenu registrirani su insekticidi:

Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Mx, Mavrik Flo,Avaunt EC, Sivanto Prime. Insekticidi koji su registrirani za primjenu i u ekološkoj proizvodnji su: Abanto, Krisant EC,Asset Five, Direkt green i Pyregard.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail:
sanja.greguric@mps.hr