Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada lijeske od uzročnika bolesti i štetnih organizama upućena je krajem proteklog mjeseca svibnja (27.5. 2022.). U prve dvije dekade lipnja o.g. zabilježili smo iznadprosječno toplo razdoblje tijekom kojeg je u prvoj dekadi zabilježeno u zapadnim dijelovima (npr. Železna Gora) i na nekim lokalitetima u središnjem Međimurju (npr. Belica) značajno više oborina od očekivanog prosjeka (vidi Tablicu 1.)! Vrlo je vruće, tijekom posljednjih šest dana najviša je dnevna temperatura zraka u središnjem dijelu Županije uz riječnu dolinu u rasponu od 28,0° do 34,8°C (u hladovini)! Tijekom protekle noći, uz jači vjetar, zabilježena je tek manja količina oborina (od 0,4-4,0 mm)! Prosječna je lipanjska temperatura na nekim mjernim mjestima već 3,7°C veća od očekivanje mnogogodišnje vrijednosti (npr. Železna Gora)! Svi biljni usjevi i nasadi izloženi su toplinskom šoku, pa je poželjno provoditi navodnjavanje!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika lupinastog voća u prve dvije dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 21.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  106,6 mm 4.700 minuta 72,80 % 22,12°C
Belica 101,4 mm 3.890 minuta 76,94 % 20,66°C
Sv.Juraj u Trnju 82,8 mm 2.485 minuta 77,40 % 20,77°C
Mursko Središće 59,2 mm 6.800 minuta 77,76 % 20,47°C
Novakovec 77,4 mm 4.285 minuta 77,40 % 20,50°C
Kotoriba 24,0 mm 3.040 minuta 73,00 % 22,07°C
Donja Dubrava 35,2 mm 8.045 minuta 72,06 % 21,12°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Sparno je, pa na svim mjernim županijskim lokalitetima prosječna vlažnost zraka u prve dvije dekade lipnja iznosi 72-77,7 %!

U naredna 5-6 dana očekujemo najviše dnevne temperature zraka u rasponu 27-31°C, neće biti sasvim stabilno, već su naredna 2 dana (21.6., 22.6.) moguće grmljavinske oborine (sa dnevnim očekivanjima 6-10 mm padalina)!

 

Najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije (od sredine ili kraja svibnja do početka ili sredine mjeseca srpnja) poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti (“trulež plodova” lijeske) preporučujemo tijekom druge polovice lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenu jednog od dopuštenih bakarnih fungicida u plantažnim nasadima lijeske tijekom lipnja zbog toplinskog šoka ne preporučujemo (bakarne pripravke ne koristiti kada biljke trpe toplinski šok od visokih temperatura ili nedostatka vlage)! Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama u nasadima lijeske planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

Istovremeno se moraju poduzeti i mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući nema registriranih insekticida za suzbijanje ljeskotoča u napoj zemlji, biramo dopuštena sredstva u integriranoj i ekološkoj proizvodnji uz pozitivan postrani učinak na ovog nametnika! Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Zbog ovogodišnje  svibanjske topline fito-fagne stjenice ove sezone primjećujemo značajno ranije nego protekle 2021. sezone! Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Preporučujemo birati insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za suzbijanje štetnih stjenica imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis