Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme osobito pogoduje razvoju uzročnika pepelnice ( Erysiphe necator ) na vinovoj lozi koja se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica.

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: Stroby DF , Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Luna Experience, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF.

Na feromonskim lovkama za praćenje populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana ) u općinama  Pojezerje i Konavle ( Gruda)   bilježi se  ulov  štetnika iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča provesti zaštitu  jednim od pripravaka: Laser KS, Coragen SC, Runner 240 SC, Avaunt  EC, Affirm, Mimic, Radiant . Upućujemo vinogradare na redovito pregledavanje grozdića te ukoliko se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica ovih štetnika suzbijanje je opravdano.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis