Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke proteklo je 10 dana, a taj su period obilježile svakodnevne oborine, visoka relativna vlaga zraka i srednje dnevne temperature od 18 do 25°C. Rane sorte vinove loze završile su s cvatnjom, a kod kasnih je cvatnja pri kraju.

Od zadnje dekade svibnja u vinogradima možemo naći uljne pjege na licu i sporulaciju na naličju listova kao posljedicu ostvarenih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) te je sada omogućeno i sekundarno širenje bolesti u vinogradu do kojeg može doći zadržavanje rose na listovima u trajanju od barem 2 sata.

Izrazito kišovito razdoblje pogodno je za ranu pojavu sive plijesni, dok za vrijeme sparnih dana izrazito raste i rizik od širenja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze po završetku cvatnje preporučamo fungicide Mikal Flash, Mikal Premium F, Momentum trio, Magma Triple, Pergado F, Curzate F, Fantic F, Folpan Gold, Vincare, Metomor F, Forum star, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Sphinx extra 685 WDG i slične.

S obzirom na povoljne uvjete za razvoj sive plijesni na osjetljivim sortama prednost dajte pripravcima koji sadrže folpet i koristite specifični botriticid (Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox).

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra Stroby WG, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

U vinogradima nalazimo i ličinke američkog cvrčka, prijenosnika zlatne žutice vinove loze, koje su u L2 i L3 razvojnom stadiju te po završetku cvatnje vinove loze preporučamo njihovo suzbijanje.

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi: Sivanto Prime, Decis 2,5 ECSumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green ili Mavrik FLO ili Flipper. Pripravci Abanto, Pyregard, Asset five, Krisant EC, Direkt Green  i Flipper pogodni su i za ekološki uzgoj vinove loze.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Svi posjednici vinove loze u našoj županiji obavezni su provoditi suzbijanje američkog cvrčka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis