Obavijest proizvođačima jabuke

Tijekom proteklih deset dana zabilježili nekoliko olujnih nevremena s pljuskovima koji su omogućili infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), a ukupna količina kiše prelazi 30 litara po kvadratnom metru.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova, osobito nakon ispiranja sredstva za zaštitu bilja.  Za zaštitu plodova jabuka od krastavosti mogu se koristiti kontaktni pripravci na bazi kaptana(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram), a razmaci između narednih tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

Primjena sistemičnih fungicida preporuča se u nasadima gdje su vidljive pjege, a posljednja zaštita je obavljena prije više od 7 dana.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u problematičnijim voćnjacima Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr