Obavijest ratarima

Proizvođače jarog  ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis)i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) u fazi izrasta zastavice a negdje i klasanja.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era,  Amistar 250 SC,   Prosaro 250 EC.

Zakeo Xtra,  Zantara, Riza.

Obavijest proizvođačima suncokreta!

Proizvođačima suncokreta preporučujemo u fazi butonizacije protiv mnogobrojnih uzročnika bolesti: alternarie ( Alternaria spp.), sive plijesni ( Botritys cinerea), crne pjegavosti ( Phoma macdonaldii) sklerotinie ( Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti  stabljike( Phomopsis helianthi) plamenjače (Plasmopara halstedii) primijeniti jedan od fungicida: Pictor,  Amistar Gold, Folicur EW 250, Retengo.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr