Obavijest maslinarima

OD KRAJA CVATNJE MASLINARE UPUĆUJEMO NA REDOVNE PREGLEDE NASADA VIZUALNIM PREGLEDIMA I METODOM OTRESANJA!!!

Zabilježene količine oborina na agrostanicama:

 

LOKALITET

oborine ukupno svibanj

mm/m²

oborine 28/31.05.

mm/m²

oborine 01/03.06.

mm/m²

 

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 75,1 mm 65,3 mm 0,1 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 70,7 mm 60,5 mm 0,0 mm
Krk-Porat (iMetos) 51,6 mm 37,0 mm 0,2 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 60,7 mm 47,0 mm 0,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 28,2 mm 17,4  mm 0,0 mm
Cres-Orlec (Pinova) 51,8 mm 34,8 mm 2,6 mm
Rab-Kampor (Pinova) 71,9 mm 56,0 mm 0,0 mm
Lošinj (Pinova) 40,8mm 19,8 mm 0,0 mm

 Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

zadnje zabilježeni uvjeti za ostvarenje novih infekcija:

-za uzgojno područje otoka Krka, Raba i Lošinja na dane 29., 30. i 31.05.;

za uzgojno područje otoka Cresa na dane 30. i 31.05.;

voditi računa o infekcijskom potencijalu u nasadu, zaštiti novog osjetljivog porasta, količini kiše na pojedinom lokalitetu i mogućem ispiranju te zadnje primijenjenom pripravku; preporučamo pripravke na osnovi krezoksim-metila, dodina ili Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713 (izbor pripravaka u tablici niže, svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

na većini lokaliteta cvatnja je pri kraju; preporučamo nastavak praćenja feromonskim lovkama; bilježimo ulove imaga antofagne  generacije; štetnik još prisutan i u fazi kukuljice antofagne generacije; stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite;  signalizacija roka u slijedećim obavijestima!!! UPUĆUJEMO MASLINARE DA SE NA VRIJEME PRIPREME ZA JEDNO OD NAJVAŽNIJIH TRETIRANJA U SEZONI!!! (registrirani pripravci u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

 

 

 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA BILJEŽIMO POJAVU!!!; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu; VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); od završetka cvatnje/pojave plodića pa sve do okoštavanja plodovi su izuzetno osjetljiviji na napad ovog štetnika; plodići sa vidljivim ubodom vrlo brzo crne i otpadaju stoga kod neredovitih pregleda napad može lako promaknuti; suzbija se zajedno sa maslinovim moljcem pripravcima postranog djelovanja; prednost dati pripravcima kontaktnog i želučanog načina djelovanja; moguće korištenje i pripravaka repelentnog djelovanja (na osnovi sumpora)
 

ŠTITASTE UŠI

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem; bilježimo izlazak ličinki
 

MUŠICA KORE

(Resseliella oleisuga)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja
 

 

PIPE

na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualne preglede i metodu otresanja; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa;  preporučamo POSTAVLJANJE I/ILI OBNAVLJANJE LOVNIH POJASEVA
POTKORNJACI

(Hylesinus oleiperda, Phloeotribus scarabeoides)

redovno uklanjanje ubušenih lovnih grana; radi smanjenja brojnosti populacije u nasadu obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i/ili lovnih svežnjeva i/ili alkoholnih i vizualnih lovki
 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

početak praćenja populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama (administrativni rok 01.06.);

-za održavanje niske populacije preporučamo masovni ulov feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama pravodobnim postavljanjem

 

IZBOR SZB REGISTRIRANIH NA MASLINI PRIKLADAN ZA PRIMJENU TIJEKOM LIPNJA (izvor FIS-baza na dan 03.06.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY; DECIBEL MAX

sistemično paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

sumpor COSAVET DF kontaktno pepelnica
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

   

m. moljac

spinetoram DELEGATE 250 WG kontaktno, želučano m.moljac
fosmet IMIDAN 50 WP

(registracija važi do1.5.2022.

krajnji rok za prodaju zaliha  1.8.2022.

krajnji rok za primjenu zaliha  1.11.2022.)

 

 

kontaktno,

želučano

 

 

m.moljac,

m.muha

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

RITMUS; DEMETRINA 25 EC; DELTAGRI

 

 

kontaktno, želučano

 

m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE;

PROMANAL NEU; OVIPRON TOP;

kontaktno štitaste uši
masne kiseline kalijeve soli FLIPPER kontaktno štitaste uši, trips
LOVKE

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B kontaktno, želučano  

m.muha

GOTOVI MAMAC

deltametrin

 

ECO-TRAP

kontaktno, želučano  

m.muha

Izbor SZB registriranih na maslini u EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI prikladan za primjenu tijekom lipnja (izvor FIS-baza na dan 03.06.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid paunovo oko,

rak masline

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

  m. moljac
sumpor COSAVET DF kontaktno pepelnica
parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE;

PROMANAL NEU; OVIPRON TOP;

kontaktno štitaste uši
masne kiseline kalijeve soli FLIPPER kontaktno štitaste uši, trips
GOTOVI MAMAC

deltametrin

ECO-TRAP kontaktno, želučano m.muha

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr