Obavijest vinogradarima

Vinova loza je pred cvatnju. Vrijem je vrlo nestabilno, a nove oborine se očekuju početkom idućeg tjedna. Takvo vrijeme pogoduje razvijanju povočljnih uvjeta za razvoj bolesti te je stoga  nasade potrebno zaštiti od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice (Unicinula necator).

Za zaštitu od plamenjače vinove loze dozvoljeni su:

Fantic F, Mikal Flash, Mikal premium F, Magma triple, Pergado F, Forum star, Orondis, Zongrum, Orodnis Forte Pack (kombinacija prethodna dva fungicida) Momentum trio i dr.

Za zaštitu od pepelnice dozvoljeni su:

Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo, Mystic, Domark 40 ME, Kusabi, Luna experience i dr.

Savjetuje se pregledati vinovu lozu na prisutnost gusjenica grozdovih moljaca . Kritični broj je 30 gusjenica na 100 grozdića.

Primjena insekticida nije dozvoljena u vrijeme cvatnje.

Suzbijanje američkog cvrčka provoditi nakon cvatnje.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan naćin uz prateći list.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr