Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Prema podacima agrometeoroloških stanica ostvareno je više infekcija čađavom krastavošću jabuke (Venturia inequalis) i čađavom krastavošću kruške (Venturia pyrina).  Prema prognozi u idućem tjednu su predviđene padaline uz viske temperature zraka.  Voćnjake je potrebno zaštititi  kombinacijom preparata preventivnog djelovanja: Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Polyram DF, Kastor  Scab  8 WG i dr. s preparatima sistemičnog djelovanja kao što su Score 250 EC ( dozvoljen je samo za jabuku) , Sercadis plus,  Indar 5 EW  (sredstvu je istekla registracija , krajnji rok za primjenu zaliha je 28.02.20223.) , Argo EC  (štiti i od pepelnice Unicinula necator) i dr.

Unutar nasada su uočene velike štete uslijed napada lisnih uši. Mogu se upotrijebiti : Pirimor, Mospilan 20 SG ili Movento.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis