Obavijest proizvođačima graha na otvorenom

Grah je u fazi 4 para razvijenih pravih listova (ovisno o vremenu sadnje). Obzirom na vremenske uvjete potrebno je provesti preventivnu zaštitu protiv biljnih bolesti. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus ), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ). Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani), ali nešto kasnije, krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Preporuka za upotrebu fungicida u ovoj fazi je : CHAMPION WG 50, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, NEORAM WG, PYRUS 400 SC, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, AZBANY, AZTEK 250 SL, ORTIVA, TAZER, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC,SINSTAR, SERENADE ASO, CUPRABLAU Z 35 WG.

 Tijekom pregleda usjeva graha, zamijećena je jaka pojava lisnih uši . Na manjim površinama preporuka suzbijanja je metoda masovni ulov žutim ljepljivim pločama, a na većim površinama opravdana je upotreba insekticida: DECIS 2,5 EC,CYCLONE,DECIS 100 EC,ROTOR SUPER, KARATE ZEON, PIRIMOR 50 WG, SCATTO, DEMETRINA 25 EC, LEPINOX PLUS, DELTAGRI, AFFIRM, FLIPPER.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

 

                                                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                     e-mail: ana-marija.cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis