Obavijest za povrtlare

Povrtlare upozoravamo kako je nakon obilnih oborina potrebno izvršiti zaštite od plamenjače i drugih uzročnika bolesti.

Nasade češnjaka  i luka  potrebno je zaštiti od   uročnika bolesti plamenjače (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih  pripravaka.

Protiv plamenjače : Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Fungicidima dodati okvašivač.

Zabilježene su  kolonije lisnih uši  na povrtnim kulturama na otvorenom: rajčici, paprici, krastavcima, mahunama, tikvama,  grahu i dr. Za masovni ulov mogu se postaviti i žute ljepljive ploče iznad povrtnih kultura koje značajno smanje napad  ili  nema potrebe tretiranja.

Preporučujemo povrtlarima  koji imaju napad  lisnih uši da izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida:  Closer, Movento, Teppeki 500 WG, Rotor Super, Karate Zeon.

Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) jednim od fungicida: Revus, Zakeo 250 SC, Zafra AZT 250 SC.

Protiv ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decimlineata) primijeniti: Coragen 20 SC, Ampligo, Alverde.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps