Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj županiji  bilježi let 2.generacije  maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, srednjeg do jakog intenziteta.

Razvojni stadij maslina u priobalju i otocima variraju ovisno o položaju i sortama  od završetka cvatnje do veličine plodova od 3-5 mm.

U cilju očuvanja plodova i sprječavanja  šteta koje su najvidljivije tijekom rujna kada  prividno zdravi plodovi otpadaju na tlo preporuča se obaviti zaštita maslina kada je plod veličine  oko   5 mm.

U maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primijeniti jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

  • fosmet – IMIDAN 50 WG (sredstvu je ukinuta registracija, krajnji rok za primjenu zaliha je 1.11.2022.)

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi

  • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BIOBIT WP, DIPEL DF.

Napominjemo na pojačanu brojnost maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji uzrokuje direktnu štetu u masliniku vidljivu kao crnjenje i opadanje plodića. Preporučujemo obavljati tjedni pregled maslinika od stadija zametnutih plodova pa sve do odrvenjavanja koštice. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu u ranim jutarnjim satima i pregledom plodova. Registriranih sredstava za zaštitu od maslininog svrdlaša nema, već se može kombinirati skupljanje štetnika i korištenje repelenata.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi.. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.