Obavijest poljoprivrednicima- tuča

Preporučamo svim poljoprivrednicima koji su bili pogođeni tučom da naprave zaštitu nasada kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci su nastale rane koje su sada  postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

 

U vinogradima stradalima od tuče  preporučamo pripravke a bazi folpeta:  Folpan 80 WDG,  Futura 50 WP,   Forum star,  Mikal pemium F,  Pergado F i dr..  za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola),  te tim preparatima dodajte i neke koji suzbijaju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) poput Domark ME, Dynali EC, Collis,  Luna Experience SC, Folicur EW 250 i dr. 

 

U nasadima jezgričavog voća  stradalog  od tuče preporučamo primjenu pripravaka na bazi  kaptana:  Captan 80 WDG,  Merpan 80 WDG  ili  Kastor.

 

U povrću i ostalim kulturama stradalim od tuče koristite pripravke na bazi bakra pod uvjetom da fenofaza to dopušta.

Svim poljoprivrednicima preporuča se da koriste i  neke od fizioloških biostimulatora kao Drin,  Megafol,  Amino Vital,  Algo Vital,  Poly Amin,  Diamin Plus i dr.

 

Preporuča  se da  preparate  primjene u roku od 24 sata od nastale štete, također radi što boljeg oporavka biljaka preporuča se da  primjena  biostimulatora  ponovi kroz  5-7 dana.

 

Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju ponajviše ako će te koristiti bakrene preparate. Također kod izbora biostimulatora  pazite na mogućnost miješanja sa zaštitnim sredstvima.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                            andreja.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis