Obavijest vinogradarima

Nadprosječno toplo vrijeme posljednjih desetak dana pogodovalo je porastu mladica vinove loze. Prema prognozama meteorologa i dalje se nastavlja nestabilno vrijeme s povremenim oborinama koji pogoduju rastu vinove loze, ali i razvoju peronospore vinove loze ((Plasmopara viticola). U zaštiti se mogu primijeniti sljedeći fungicidi: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Cabrio top,  i dr.

Visoke temperature uz povećanu vlažnost zraka pogoduju pojavi pepelnice (Ersiphe necator), te se za njezino suzbijanje mogu primjeniti fungicidima: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC,  Nativo WG, Postalon SC, Talendo EC, Cabrio Top i dr.

Let grožđanih moljaca: pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) i žuti grožđani moljac (Eupoecilia ambiquqlla)  prate se feromonima, trenutno nema potrebe za njihovim suzbijanjem.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prema novom  Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisano da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                               Vesna Bradić, dip.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr