Obavijest proizvođačima kukuruza

Ovisno o vremenu sjetve, kukuruz je u različitim fazama razvoja  (od 2-5 listova), ukoliko na parcelama postoji potreba za suzbijanjem korova tada možete primijeniti neki od herbicida koji imaju glavno djelovanje preko lista korova. Izbor herbicida trebate prilagoditi razvojnoj fazi kukuruza (broju listova) i korovima koji prevladavaju na parceli.

 Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se primjenjuju preparati: Basagran 480, Peak 75 WG, Harmony SX, Mustang ,  Banvel 480S, Cash 480 SL, Motikan,   Starane 250,  Pluss, Lontrel 300, Lontrel 600 i dr.

Za suzbijanje travnih korova mogu se primjenjuju preparati: Motivell, Motivell extra 6 OD, Trawell, Magnum,  Nicosh,  Marvel,  Milagro,  Tarot 25 DF,  Equip i dr.

Gotove tvorničke kombinacije su npr.  Cyntel 51 WG,  Elumis ,  Task 64 WG,  Principal Pluss 66,5 WG, Laudis  djeluju na travne i širokolisne korove.

 Na parcelama koje su jače zakorovljene i u kojima korovi nejednako niču  preporučamo da primijenite herbicide u split aplikaciji (preporučenu dozi prepolovite na pola i obavite tretiranje u dva navrata u razmaku od tjedan dana).    

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr