Obavijest proizvođačima lijeske

Preporučamo proizvođačima lijeske da odrade zaštitu protiv truleži plodova i sive pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla). Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia spp., Fusarium, Botrytis te nastaju nakon uboda ljeskotoča ( Curculio nucum) ili stjenice. Za pojavu bolesti također pogoduje vlažnije vrijeme.

Za zaštitu protiv spomenutih bolesti primijeniti: SIGNUM ili SYSTHANE 20 EW.

Odrasli oblik ekonomski najznačajnijeg štetnika lijeske (ljeskotoč) javlja se od svibnja do kolovoza te upozoravamo proizvođače da obavljaju redovite preglede na prisutnost spomenutog štetnika.

U nasadima velike probleme uz ljeskotoča mogu raditi lisne uši (Aphididae), ljeskova strizibuba (Oberea linearis), te stjenice.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju: LASER, DECIS 100 EC, SCATTO, MOVENTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 SC itd.

Trenutne vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice (Phyllactinia coryli) te je gore navedenim pripravcima potrebno dodati jedan od pripravaka: COSAVET DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, KULUMUS DF itd.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima!

 

 

                                                                                                                  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr