Obavijest proizvođačima pšenice

Potrebno je izvršiti zadnju zaštitu pšenice koje je u fazi klasanja, a rane sorte su u početku cvatnje. Bolesti klasa koje se javljaju uzrokuju  gljivice iz roda  Fusarium i Microdochium. Najjače zaraze gljivicama su u vrijeme cvatnje  ako pada kiša. Narednih dana potrebno pratiti razvoj usjeva i provesti tretiranje u potrebnom momentu!

Fungicidi dozvoljeni za tu namjenu :   ELATUS PLUS, ELATUS ERA, AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC,LEGADO, DIAGONAL, SINSTAR, TAZER, AZAKA, AZTEK 250 SL, CUSTODIA, RETENGO i drugi dozvoljeni  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Također je preporuka da se izvrši suzbijanje žitnog balca . Prisutan je odrasli oblik koji čini štetu  izgrizanjem uskih pruga u lišću-vidljive bijele pruge, najviše štete čine listu zastavičaru važnom za nalijevanje zrna! Suzbijanje se vrši nekim od insekticida: DECIS 2,5 EC, KARATE ZEON,POLECI,CYTHRIN MAX (rezistentnost na određene djelatne tvari provjeriti na https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/zitni-balac ).

Upućujem na novi  Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022) , točka 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine.

 

 e-mail :Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,