Obavijest proizvođačima kupusa

Pregledom  usjeva kupusa uočava se jaka pojava kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) i kupusni stjenica (Eurydema oleracea).

Za suzbijanje buhača registrirani su insekticidi  CYTHRIN MAX i  DECIS 2,5 EC, a za suzbijanje insekata koji sišu KARATE ZEON.

Preporuča se postavljanje žutih ljepljivih ploča u usjeve zbog ulova leptira kupusnog moljca, kupusne muhe, te kupusnih buhača čime se može smanjiti ili potpuno izostati primjena insekticida.

Insekticide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić

email: mirna.ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis