1

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Od posljednje preporuke prošlo j 7 dana te su se u tom periodu ostvarili uvjeti za novi infekciju fuzikladijem (Venturia inaequalis). Kako je za vikend ponovno najavljeno nestabilno vrijeme  potrebno i dalje  provoditi preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka od infekcije  fuzikladijem (Venturia inaequalis).  Preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW*, Score 250 EC te da zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG,  Polyram ili dr .

 

Za preventivno suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravci:  Sercadis, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Luna expirience koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavosti jabuke.

 

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) mogu se koristiti insekticidi Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

 

 

* Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha 28.02.2023.

 

Prije primjena insekticida obavezno treba pokositi  voćnjak ako su u njemu prisutni korovi koji  cvatu (maslačak, mrtva kopriva i dr.) kako bi se zaštitile pčele.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr