Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Obavještavamo proizvođače jabuka i krušaka da je potrebno ponoviti zaštitu voćnjaka protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leucotricha).  Nestabilno vrijeme pogoduje razvoju i širenju infekcije.

Za preventivnu zaštitu protiv krastavosti mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Delan PRO, Kastor, Polyram DF i dr.

Tretiranje obaviti prije najavljenih oborina.

U nasadima jabuka sa vidljivim simptomima pepelnice (Podosphera leucotricha) primijeniti jedan od fungicidnih pripravaka: Sercadis, Luna expirience i dr., ili u nasadima sa slabijom zarazom primijeniti pripravke na osnovu sumpora.

Preventivnom fungicidu može se dodati fungicid sistemičnog mehanizma djelovanja, ako je ostvarena infekcija čađavom krastvosti ili se zaštita obavlja nakon kiše,  kao npr: Score 250 EC, Difkor i dr. Navedeni pripravci imaju djelovanje i na pepelnicu.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis