Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena je prije 10 dana (02.5.), uz naknadno upozorenje o bakterijskoj paleži jabučastog voća (Erwinia amyloflora) (05.5.). U proteklom svibanjskom razdoblju kiša je na svim mjesnim lokalitetima padala u subotu (07.5.), te lokalno na nekim lokalitetima u ponedjeljak (09.5.). Pritom je zabilježeno od 8,4 mm do 21,0 mm, ali je zadržavanje vlage na nekim lokalitetima uz riječne doline trajalo značajno dugo (vidi Tablicu 1.)! U takvim smo uvjetima zabilježili jednu jaku zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia) (moguće i uzročnikom bakterijske paleži – Erwinia), a na lokalitetima uz rijeku Muru sa dužim zadržavanjem vlažnosti lista još dvije naknadno slabije zaraze (npr. Mursko Središće)! Od dana 7. svibnja 2022. na netretiranim stablima jabuke sorte Zlatni delišes pronalazimo prve simptome krastavosti jabuke (Venturia), pa je u slabije zaštićenim nasadima s novim oborinama moguć i sekundarni (epidemijski) razvoj ove bolesti!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika krastavosti jabuka i krušaka (Venturia) krajem tijekom prve polovice svibnja 2022. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Prosječna temperatura
Železna Gora 10,6 mm 3.330 minuta 16,7°C
Mursko Središće 10,0 mm 5.155 minuta 15,6°C
Novakovec 19,6 mm 2.585 minuta 15,4°C
Belica 8,4 mm 3.860 minuta 16,1°C
Kotoriba 21,0 mm 1.910 minuta 16,2°C
Donja Dubrava 8,4 mm 4.910 minuta 16,2°C

*podatci do 6.00 sati dana 12.5. 2022!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

U većini lokaliteta vidljiv je razvoj pepelnice (Podosphaera) na osjetljivoj sorti jabuka Idared.

Posljednjih je dana vrlo vruće, a na svim je mjernim mjestima prosječna temperatura zraka u prvih 11 dana svibnja već iznad očekivane prosječne vrijednosti (vidi Tablicu 1.)! Tijekom jučerašnjeg dana najviša je dnevna temperatura zraka u hladovini iznosila 29,7°C a najviše će vrijednosti danas vjerojatno biti >30°C!! Novo nestabilno razdoblje s oborinama očekujemo u subotu (14.5.), te moguće i sredinom narednog tjedna (17.5.)! Jutarnje temperature će u narednim danima biti u rasponu 11-16°C a najviše dnevne 28-31°C (svježije će biti samo prekosutra – kada tijekom dana očekujemo oborine u količini do 10 mm i najviše vrijednosti do 18°C)! Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana iznosi 845,5°C te sa narednim kišama očekujemo još vrlo povoljne uvjete za primarne zaraze uzročnikom krastavosti! U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (nasad jabuka pokriven mrežom protiv tuče i opremljen metodom konfuzije RAK 3) tijekom razdoblja 26.3.-5.5. 2022. provedeno je sedam aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost u suzbijanju krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka (bakar, ditianon & kalijev-fosfonati, metiram, ditianon & pirimetanil, mefentriflukonazol,  fluksapiroksad i sumpor), te mikrobiološkog fungicida na osnovi Bacillus amyloliquefaciens!

Uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju dopuštenih primjena fungicida tijekom jedne sezone na istoj površini moguće je koristiti kombinaciju ili kombinirane pripravke protiv uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Razmaci između aplikacija fungicida u uvjetima čestih oborina ne bi smjeli biti veći od šest dana! U aplikacijama nakon cvatnje voditi računa o izboru formulacija i mješavina sredstva za zaštitu bilja koja imaju najmanji negativni postrani utjecaj na razvoj mrežavosti plodova jabuka.

Ponovno upozoravamo da u mladim nasadima jabuka toplo i vlažno razdoblja krajem cvatnje može uzrokovati zaraze karantenskom bakterijskom bolesti jabučastog voća (Erwinia amyloflora). Kritični na bakterijsku palež su mladi nasadi posađeni uz postojeće parcele jabuka u punom rodu, naročito na tablama i sortama gdje se ova bolest javljala ranijih sezona, a na mladim su sadnicama još otvoreni zadnji cvjetovi!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nadalje je u nasadima jabuke potrebno redovito praćenje populacije najvažnijih kategorija štetnika prema Tablici 2. objavljenoj u preporuci od 02.5. 2022.! Budući su svi dani od početka svibnja o.g. s najvišim temperaturama zraka od 20,6° do 29,7°C raste opasnost i od pojave fitofagnih stjenica! Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznos tek 128,5°C pa prve ulove jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo tek s prvim danima mjeseca svibnja! Zbog vrlo visokih temperatura, neuobičajenih za ovaj dio godine, na osjetljivim se sortama jabuka (npr. Braeburn, Fuji, Gala, Crveni i Zlatni delišes, Elstar i dr.) počela se razvijati početna populacija crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Početkom ovog tjedna (09.5.) još nije zabilježena njihova kritična brojnost, ali vlasnicima plantažnih nasada jabuka preporučujemo redovito pratiti njihovu pojavu.

Primjena insekticida protiv štetnih leptira čije su ličinke uzročnici crvljivosti plodova u voćnim nasadima jabuka i krušaka još nije potrebna (vidi podatke u Tablici 2.)!

Tablica 2. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) nakon završetka cvatnje (posljednja dva tjedna)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni tjedni ulov leptira 0,3 71,7 11,0 41,0 1,0 0

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U plantažnim nasadima kruške nastaviti preventivnu zaštitu od različitih uzročnika bolesti (Venturia, Gymnosporangium, Stemphylium) primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od dana 6. svibnja o.g. primjećujemo na netretiranim stablima krušaka sporadičnu pojavu osice srčikarice (Janus compresus) – bez ekonomskih šteta! Puno je na slabije zaštićenim stablima štetnija populacija lisnih uši,  Nakon cvatnje krušaka (u posljednjih 20-ak dana bilo je potrebno provesti dva usmjerena tretiranja ličinki kruškine buhe (Psylla), koja se sukcesivno razvija iz odloženih jaja odraslih oblika prezimljujuće populacije (pritom koristiti registrirane insekticide) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis