Obavijest voćarima

 Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem  (Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za  nove infekcije  tom bolešću. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione,  ili Indar 5 EW– sredstvu je ukinuta registracija, ali je primjena zaliha dozvoljena do 28.02.2023.), sa jednim od kontaktnih pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda (Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) i minera okruglih mina ( Leucoptera malifoliella)  mogu se primijeniti insekticidi Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Napomena: prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022) obvezni ste voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja i čuvati račune za kupljena sredstva za zaštitu bilja na razdoblje od 3 godine.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis