Obavijest voćarima

Od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) proteklo je tjedan dana.

Kako meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama preporučamo voćarima da preventivno zaštite nasade jabuka i krušaka protiv čađave krastavosti jednim od sljedećih površinskih pripravaka: Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG ili Caption 80 WG.

Za zaštitu protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha ) potrebno je dodati neki od pripravaka na osnovi sumpora. U nasadima gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom preporuča se primjena pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Također obavještavamo vlasnike intenzivnih nasada jabuka da smo u prvim danima svibnja ulovom na feromonske klopke zabilježili veliku brojnost leta moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Stoga preporučamo voćarima da u ovoj razvojnoj fazi za zaštitu protiv minera primjene regulatore razvoja: Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis