1

Obavijest ratarima

Pregledom usjeva žitarica na pojedinim lokalitetima primijećena je pojava bolesti.

Povećanjem dnevnih temparatura zraka i uz količine kiše koja je pala prethodnih dana  javljaju se povoljni uvjeti za daljnjim širenjem bolesti.

Najčešće bolesti su pepelnica (Blumeria graminis) na pšenici i ječmu, hrđa (Puccinia graminis) na pšenici, ječmu i zobi, siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres), te smeđa lisna pjegavost (Septoria tritici) i žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na pšenici.

Zaštita protiv ovih bolesti preporuča se provesti i prije nego se uoče simptomi ili u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida ovisno o vrsti žitarice i njezinoj fenofazi razvoja: Elatus Plus, Elatus Era, Priaxor EC, Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Azaka, Tazer, Aztek 250 SL, Custodia, Retengo, Ascra Xpro, Seguris Era, Proline, Cerbatur 250 EC, Pevari 300 EC, Protendo 33 EC, Caramba, Folicur EW 250, Zantara, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Riza, Ilysses, Magnello, Prosaro 250 EC, Domark 40 ME, Yamato, Revystar, Falcon Forte, Delaro Forte, Mirage 45 EC*, Faxer*, Zamir*. 

*krajnji rok za prodaju zaliha je 30.06.2022., a krajnji rok za primjenu zaliha je 30.06.2023.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr