Obavijest proizvođačima jare zobi

Vlažnost zemljišta omogućila je da usjevi jare zobi ove godine budu sijani u optimalnim rokovima, ali najniže temperature krajem veljače ili u prvoj polovici ožujka o.g. nisu bile optimalne za početni rast i razvoj! Uz značajna kolebanja i razlike između dnevnih i noćnih temperatura, ali uz više oborina od očekivanog prosjeka tijekom travnja o.g., usjevi jare zobi su u prvoj dekadi mjeseca svibnja dobro razvijeni. Proteklih desetak dana na većini mjernih mjesta u Međimurju zabilježili u nekoliko navrata od 8,4 mm do 19,4 mm kiše, što također pogoduje dobrom rastu i razvoju usjeva. Premda su od početka ovog mjeseca jutra svježa (s temperaturama zraka najčešće od 5,9° do 13,3°C), u istom su razdoblju najviše dnevne temperature najčešće >20°C (od 20,9° do 25,8°C), a narednih dana očekujemo i porast na neobično visoke vrijednosti za prvu polovicu svibnja (30°C)! Posljednjih 15-ak dana bilježimo prvu pojavu i početnu aktivnost odraslih oblika žitne leme (Oulema melanopus), a naredna toplina/vrućina bit će optimalna za prvu pojavu i pojačanu aktivnost njihovih ličinki. U narednim danima očekujemo jutarnje temperature 10-14°C, a dnevne vrijednosti 27-30°C! Ličinke se hrane izgrizanjem uskih pruga u lišću, ostavljajući epidermu koja je bijele boje, pa nastaju uske bijele pruge. Kod jake zaraze cijelo lišće pobijeli.

VAŽNO: Jara zob je značajno osjetljivija na napad žitne leme nego usjevi ostalih strnih žitarica, pa u narednom razdoblju očekujemo štete na nezaštićenim usjevima! Jedan odrasli kukac leme može dnevno pri prosječnoj temperaturi 14,6°C konzumirati 64 mm² line površine! Na usjevima jare zobi u narednom razdoblju očekujemo brzu i brojniju pojavu ličinki žitnog balca ili leme po četvornom metru, što prema iskustvima iz ranijih sezona redovito može prouzročiti veće štete i iziskuje primjenu insekticida (ponekad na istim površinama i 2x). Stoga preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje usjeva jare zobi i nakon pojave kritičnih populacija ličinki ovog štetnika poduzeti usmjerene mjere zaštite dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je zabilježena rezistentnost 84,6 % testiranih populacija)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom proteklog mjeseca travnja 2022.:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 10,32°C 95,8 mm 70,0 % 6.740 minuta
Donja Dubrava 10,23°C 69,0 mm 66,2 % 9.545 minuta
Belica 10,10°C 86,2 mm 70,6 % 6.640 minuta
Mursko Središće 9,84°C 86,0 mm 73,5 % 10.385 minuta
Trnovčak 9,77°C 86,0 mm 66,6 % 9.960 minuta
Železna Gora 10,47°C 107,2 mm 62,0 % 9.840 minuta

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

Vlažno razdoblje koje bilježimo nakon 31. ožujka o.g. (u proteklom mjesecu kiša je padala u količinama iznad prosjeka na svim županijskim mjernim mjestima – vidi Tablicu 1., pa smo naknadno bilježili jutarnje rose i vlaženje lisnih organa u trajanju 6.640 do 10.385 minuta) pogodovati će i razvoju gljivičnih bolesti u usjevima ozimih i jarih žitarica. Nove oborine očekujemo krajem ovog ili sredinom narednog tjedna. Prema iskustvima iz ranijih sezona u većini slabije zaštićenih usjeva jare zobi dominantna je bila hrđa žitarica (Puccinia)! Moguće je zajedno sa suzbijanjem žitnog balca ili leme (Oulema) primijeniti i neki od dopuštenih fungicida za preventivnu zaštitu usjeva zobi od biljnih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Prema iskustvima iz ranijih godina u usjevima jare zobi, osim kontrole žitnog balca (Oulema), redovito poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite protiv širokolisnih korova (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji).

Stoga u narednom razdoblju savjetujemo planirati primjenu u usjevima jare zobi nekih od dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjenu herbicida uvijek preporučujemo obavljati tijekom mirnog dijela dana (najbolje u večernjim satima), pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama (npr. propisanu karencu za slamu ako se koristi kao stelja domaćim životinjama).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis