NAJAVA ZA DEMONSTRACIJSKU AKTIVNOST „PRIMJENA SENZORA ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNIH POTREBA BILJAKA ZA DUŠIKOM“

Dana 20. svibnja 2022. (petak), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijska aktivnost na temu „Primjena senzora za određivanje optimalnih potreba biljaka za dušikom“ – pokušalište Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, u Osječko-baranjskoj županiji.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji s prof. dr. sc. Mladenom Jurišić i prof. dr. sc. Ivanom Plaščak s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Demonstracijska aktivnost provest će se kroz nekoliko cjelina:

  • Uvodno o primjeni senzora za određivanje optimalnih potreba biljaka za dušikom,
  • Varijabilnost i rješavanje problema varijabilnosti ključnog za održivu poljoprivredu,
  • Proksimalni biljni senzorski sustavi,
  • Refleksija i fluorescencija krošnji usjeva, senzori, tehnike u nastajanju u ispitivanju biljaka,
  • Indeksi vegetacije, kalibracija senzora, prilike i ograničenja,
  • Demonstracijska aktivnost primjene senzora za određivanje optimalnih potreba biljaka za dušikom,
  • Kartiranje potreba za dušikom, korištenje očitavanja u stvarnom vremenu za primjenu varijabilnih tretmana prihrane dušikom,
  • Rasprava, pitanja i zaključci.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da sudjeluju u navedenoj demonstraciji.

Pripremi za ispis