Obavijest ratarima

Proizvođače soje upozoravamo da je soja u fazi nicanja, preporučamo protiv širokolisnih i uskolisnih korova kombinacija pripravaka Pulsar 40 + Harmony SX uz dodatak okvašivača u split aplikaciji.

Pripravak Corum primijeniti isto u split aplikaciji protiv širokolisnih korova kao i protiv sirka iz sjemena i koštana. Ponoviti tretman za osam do deset dana nakon novog ponika korova.

Može se primijeniti protiv širokolisnih korova: Basagran 480, Benta 480 SL, Bentarroz, Benta super.

Samo protiv uskolisnih korova ako je potrebno, upotrijebiti jedan od navedenih: Focus ultra, Agil 100 EC, Fusilade forte, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC i dr.

Tretiranje ne vršiti  po visokoj temperaturi!

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis