Obavijest proizvođačima ječma o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća

Posljednja preporuka proizvođačima ozimih žitarica radi suzbijanja uzročnika bolesti upućena je za usjeve ozimog ječma prije gotovo mjesec dana (13.4. 2022.), odnosno za usjeve ozime pšenice prije dva tjedna (27.4. 2022.)! Meteorološki uvjeti pri uzgoju ozimog ječma u sezoni 2021./22. značajno odstupaju od prosjeka: u prvom dijelu protekle zime (listopad, studeni i prosinac 2021.) bilježili smo povoljne uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica, ali prva tri mjeseca 2022. nisu bila optimalna niti za kasni “zimski” razvoj usjeva, niti za rani sekundarni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti. Tome je najviše pridonio manjak oborina u prva tri mjeseca ove godine, te hladniji mjesec ožujak od prosječnih očekivanja (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine u prva četiri mjeseca 2022. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti siječanj 2022. veljača 2022. ožujak 2022. travanj 2022.
Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022. 0,5°C 16,0 4,6°C 23,2 4,9 20,4 9,8 86,0
*Prosjek 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3 5,6 54,8 10,3 53,5
Razlika (±) +0,4°C -27,3 +3,9°C -20,1 -0,7°C -34,4 -0,5°C +32,5

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca

Ipak, s oborinama smo u prvoj smo dekadi prošlog mjeseca pronalazili prve simptome uzročnika bolesti u nezaštićenim poljima ozimog ječma – naročito na lokalitetima blizu riječnih dolina Mure i Drave (npr. Pyrenophora)!

Na svim smo mjernim mjestima proteklog travnja bilježili više oborina od očekivanja (vidi Tablicu 2.), što je nakon aridnih uvjeta u ožujku o.g. pogodovalo naknadnom razvoju (rast vlati) ozimih žitarica. U odnosu na neke protekle godine klasanje ozimog ječma je započelo 15-ak dana kasnije, a povremene oborine i toplina u prvoj dekadi mjeseca svibnja o.g. pogoduju početku cvatnje ozimog ječma! U narednim danima očekujemo rast temperature zraka do vrijednosti u hladovini 28°C (12.5. 2022.) i naknadno moguće oborine. Jutarnje su vrijednosti oko 10°C, pa posljednja tri jutra uz riječne doline bilježimo rose uz zadržavanje vlage na biljkama u trajanju 350-650 minuta (6-10 sati)!

Tablica 2. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom proteklog mjeseca travnja 2022.:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 10,32°C 95,8 mm 70,0 % 6.740 minuta
Donja Dubrava 10,23°C 69,0 mm 66,2 % 9.545 minuta
Belica 10,10°C 86,2 mm 70,6 % 6.640 minuta
Mursko Središće 9,84°C 86,0 mm 73,5 % 10.385 minuta
Trnovčak 9,77°C 86,0 mm 66,6 % 9.960 minuta
Železna Gora 10,47°C 107,2 mm 62,0 % 9.840 minuta

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

VAŽNO: Zdravstveno stanje vršnog lišća i klasja bitno je za konačnu količinu i kvalitetu uroda! Moguća pojava i naknadni razvoj bolesti ozimog ječma ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom svibnja i prve polovice lipnja o.g.! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog ječma da pregledaju zdravstveno stanje usjeva, te preporučujemo nakon klasanja (početkom cvatnje) primijeniti neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. “farmerskim sjemenom”.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, što uz nedostatak zimskih oborina, može dodatno umanjiti očekivanu količinu i kvalitetu prinosa. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodo-topljiva folijarna gnojiva za završnu aplikaciju preko lista, vlati i klasja usjeva (gnojiva sa naglašenim sadržajem aminokiselina, te mikro-hranjiva (npr. Cu-Mn-Zn).

Također, preporučujemo u narednim danima pregledati usjeve na pojavu štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. lisnih uši, žitnog balca i žitnih stjenica) (Aphidina, Oulema, Eurygaster, Aelia), te prema potrebi primijene neki od dopuštenih insekticida u usjevima ozimog ječma (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (npr. na primjenu cipermetrina je osjetljivo 60-84,6 % populacije)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Dopušteni fungicidi za završnu zaštitu klasja i vršnog lišća imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis