Obavijest voćarima

U periodu svibanj- lipanj, za vrijeme kišnih perioda, može se pojaviti trulež plodova u nasadima lijeske. Trulež plodova uzrokuje veći broj gljivica (npr Monilinia fructigena, Botrytis cinerea i dr.). Preventivna zaštita nasada od bolesti vrši se pripravkom Signum ili Systhane 20 EW sredinom svibnja i početkom lipnja. Ovaj pripravak ujedno štiti nasad od lisnih pjegavosti lijeske.

U nasadima oraha potrebno je provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha (Gnomonia leptostyla). To je bolest koja može uzrokovati defolijaciju oraha, ukoliko bude prisutna u jakom intenzitetu.

Zaštita se može provesti jednim  od fungicida: Signum, Systhane 20 EW.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis