Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze proteklo je 14 dana. Nestabilne vremenske prilike sa povremenim pljuskovima pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja vinove loze.Vinova loza nalazi se u različitim razvojnim fazama, ovisno o sortimentu. Ranije sorte razvile su već mladice duljine 10-tak cm, dok su mladice kod kasnijih sorata dosegle duljinu tek oko 5 cm.

Za zaštitu od crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) i Plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) kod ranijih sorata mogu se koristiti pripravci Mikal Flash, Mikal premium F, Curzate F i sl. Za zaštitu od pepelnice ( Erysiphae necator) primijeniti npr. Collis, Talendo ili Universalis.

Universalis  je registriran za zaštitu od sve tri navedene bolesti.

Kod kasnijih sorata mogu se primijeniti pripravci navedeni u preporuci od 25.04.2022. :  Polyram DF, Solofol, Delan Pro ili Universalis.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis