Obavijest uzgajivačima jabuke

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 12 dana. U tom periodu pale su na području Ličko-senjske županije prema podacima agroklimatskih stanica različite količine oborina navedene u tablici 1.

Tablica 1.

Lokalitet Količina oborina (l/m² ) 28.04.-08.05.2022.
Gospić 43,8
Prvan Selo 31,5
Otočac (Glavace) 15,8
Brinje 17,1

Takve vremenske prilike pogodovale su razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) te su zabilježene blage zaraze.

Zbog daljnje najave promjenjivog vremena sa mogućnošću oborina preporuka je da se ponovi zaštita protiv  navedene bolesti.

Izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus. Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban, Dynamo.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Većina stabala jabuke nalaze se u punoj cvatnji te stoga nije dopuštena primjena insekticida.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis