Obavijest voćarima

Upozoravamo na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis) koje mogu biti ostvarene u uvjetima optimalne vlažnosti i temperature za razvoj ove gljivične bolesti.

Preporučujemo uporabu jednog od preventivnih fungicida: Captan WP 50,Merpan 80 WDG,Scab 80 WG,Kastor ili Polyram. U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC,Difcor, Agro EC,Indar 5 EW,Sercadis plus ili Difenzone.

Vremenski uvjeti viših temperatura pogodovat će  razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama,naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom, stoga  preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

Visoke temperature pogoduju  razvoju populacija  lisnih uši za čije suzbijanje  preporučujemo uporabu  jednog od pripravaka Teppeki 500 WG, Pirimor  50 WG.

Potrebno je pratiti pojavu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella).

U nasadima krušaka planirajte suzbijanje kruškine buhe (Pslla pyri) jednim od pripravaka: Movento SC ,Kraft 18 EC, Vertimec EC uz dodatak mineralnog ulja i uz povećanu količinu škropiva. 

Pokosite cvatući podrast, a zaštitu obavite u doba dana kad pčele ne lete.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis