Obavijest proizvođačima uljnih buča

Krenula je sjetva uljnih buča. Na tržištu je ograničena ponuda dozvoljenih herbicida  na primjenu  samo nakon sjetve a prije nicanja kulture.  I sama kultura je vrlo osjetljiva pa su česte pojave fitotoksičnosti nakon učestalih oborina u kraćem vremenskom periodu nakon primjene herbicida.

Od registriranih herbicida može se primijeniti:

KOBAN 600, DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC, STOMP AQUA( samo međuredno između redova na mulch foliji).

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

   Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis