Obavijest poljoprivrednicima

Pregledom terena još uvijek se na manjim površinama i okućnicama može se naći nezaoranog kukuruzinca. Stoga upozoravamo poljoprivrednike da zbog šteta koje uzrokuje kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis), a koji u ovo vrijeme izlijeće iz takvog kukuruzinca bi ga trebalo zaorati i na taj način spriječiti njegovo širenje i buduću štetu koju može napraviti ne samo na kukuruzu već i na povrću i na jabukama.

Štete nanose gusjenice oštećujući nadzemne dijelove biljke.

Rok za uništenje je oko 1.svibnja.najkasnije.

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr