Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 7 dana, a od toga 4 dana s kišom.  Agroklimatske stanice su, ovisno o lokaciji, zabilježile od 15-30 litara kiše  te su zabilježeni uvjeti za primarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

 

Većina sorata jabuka nalazi se u fazi pune  cvatnje. S obzirom da su jabuke u osjetljivom stadiju te im s narednom obilnijom kišom najavljenom za vikend prijeti infekcija uzročnikom krastavosti jabuka, preporučamo voćarima da raspored zaštita prilagode količini i rasporedu kiše. Zbog čestih i na pojedinim lokacijama obilnih oborina preporučamo primjenu sistemičnog i kontaktnog pripravka, osobito voćarima koji su zaštitu obavili prije više od 6 dana.

Od sistemičnih pripravaka mogu se koristiti Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus, a od kontaktnih pripravci na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan SC, Alcoban, Dynamo). Navedeni sistemični pripravci djeluju i na pepelnicu jabuke.

 

Prognostičari za vikend najavljuju temperaturu do 20°C što bi u fazi cvatnje jabuka uz kišu moglo pogodovati infekcijama uzročnikom bakterijske paleži jezgričavog voća. Za preventivnu zaštitu može se koristiti mikrobiološki pripravak Serenade Aso.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr