Obavijest proizvođačima ozimih i jarih žitarica

Pregledom usjeva ozimih žitarica na terenu utvrđeno je da se nalaze u fazi  intenzivnog porasta.

S obzirom na porast lisne mase, količinu oborina i porast temperature stvaraju se uvjeti za razvoj bolesti pa treba redovito pregledavati usjeve i na vrijeme izvršiti  tretman protiv bolesti.

Na jarom ječmu uočena je pojava buhača (Phyllotreta spp) ,a na ozimom pojava odraslih oblika crvenog  žitnog balca (Oulema melanopus) pa treba pratiti razvoj i brojnost štetnika te na vrijeme provesti tretman.

Neki od dozvoljenih fungicida u ozimim žitaricama :

Elatus Era, Revycare, Magnello, Tetrax fungicid pack, Amistar 250 EC,  Priaxor EC, Prosaro 250 EC, Ascra Xpro ,Comrade, Falcon forte i dr.

Neki od dozvoljenih insekticida:

Fastac 10 EC, Cythrin Max, Karate Zeon , Decis 2,5 EC i dr.

Za primjenu herbicida u ovoj fazi razvoja ozimih žitarica mogu se još koristiti:

Biathlon 4D, Hussar OD, Axial 50 EC, Lancelot 450 WG, Corello duo, Mustang  i dr.

Obratiti pozornost na  selektivnost herbicida u ozimim žitaricama ovisno o vrsti žitarica( ne primjenjivati herbicide na ozimim žitaricama za koje herbicid nema dozvolu) i ovisno o razvojnom stadiju ozime žitarice.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

 

                                                                                                            Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr