Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da su zabilježene infekcije čađavom krastavosti (Venturia inaequalis) na agroklimatskim stanicama te savjetujemo da izvršite zaštitu dopuštenim fungicidima protiv navedene bolesti prije najavljenih oborina. Nasadi se nalaze u fenofazi mišje uši do faze ružičastog pupa te se preporučuje jedan od fungicida: Chromodin S-65, Chorus 75 WG, Delan 700 WDG, Ziram 76 WG, Poliram DF.

Marelice  su u fazi  završetka cvatnje preporučujemo ponoviti  zaštitu od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) prije najavljenih oborina. Tretiranje izvršiti jednim  od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500.

Nasadi bresaka i nektarina  su u fazi pune cvatnje pa bi prije oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana monilija (Monilia laxa) i upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75WG.

U šljivicima koji su u fazi početka cvatnje do faze pune cvatnje, izvršiti zaštitu fungicidim prije oborina te primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia laxa:): Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo, Difcor.

U nasadima trešnje koji su u početku cvatnje primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia laxa): Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 W.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis