Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jagoda

Iza  plijevljenja  ili „čišćenja“ lisne mase jagoda moguće je izvršiti i  zaštitu protiv bolesti. Ovim tretmanom vrši se zaštita protiv bakterijske pjegavosti  (Xanthomonas fragariae), crvene pjegavosti lista (Marssonina fragariae) , ili crvena trulež  korijena (Phytophthora fragariae var. fragariae) i sl., nekim od pripravaka na bazi bakra . 

Aktivna tvar Naziv preparata      Bolest / karenca
Bakreni spojevi Neoram WG crvena trulež korijena        /  3
Bakreni spojevi Nordox 75 WG crvena i bakterijska pjegavost/ kraj zime/OVP

Kod uzgoja jagoda u zaštićenom prostoru pratiti pojavu bolesti i štetnika. Po mogućnosti postavljati žute i plave ljepljive ploče radi kontrole štetnika: lisne uši ( Aphididae ) i tripsa

(Thysanoptera). U plastenicima gdje želimo je smanjiti populaciju ovih štetnika potrebno je postaviti 20-24 ploče na 100 m² i to 15 tak cm iznad biljaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr