1

Obavijest ratarima

U jesen, nakon sjetve ozimih žitarica, moguće je provesti suzbijanje korova koji niču u jesen. Primjena herbicida moguća je prije nicanja ili nakon nicanja žitarica. U ovom roku suzbijaju se jednogodišnji uskolisni ( slakoperka, ljuljevi, mišji repak,  i sl) i jednogodišnji širokolisni ( bročika, mak, čestoslavica, mišjakinja i sl.) korovi koji niču u jesen.

Neki od registriranih herbicida za tu namjenu su: Pendus 330 EC ( jednogodišnji travni i širokolisni korovi u pšenici), Axial 50 EC ( jednogodišnji travni korovi u pšenici i ječmu), Filon 80 EC ( jednogodišnji travni i širokolisni u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži), Tornado forte ( jednogodišnji korovi u pšenici i ječmu).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr