Dani jabuka u Desiniću

Općina Desinić i Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede – područna jedinica Krapina organizirali su od  15.-17.10.2021. manifestacija 9. dani jabuka u Desiniću. Ove godine po prvi puta izložba starih sorata jabuka održana je u Rodnoj kući Đure Prejca u Desiniću.

Manifestacija koja traje već 9 godina od osobitog je značaja za ovaj kraj i čitavo Hrvatsko Zagorje. Okuplja poljoprivrednike, OPG-ove, Udruge desinićkog kraja, Osnovnu školu, Dječji vrtić, KUD i druge sudionike.

Uprava za stručnu podršku razvoja poljoprivrede – područna jedinica Krapina od samih početaka sudjeluje u suorganizaciji manifestacije, a od ove godine i u njezinoj organizaciji. Manifestaciju 9. dani jabuka u Desiniću otvorio je Darko Antonina, dipl.ing.agr., predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede su 14.10.2021. determinirali 40 starih sorata jabuka pristiglih za izložbu, a dana 16.10.2021. održali predavanje na teme:

„Octena mušica ploda“, Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.,

„Izrada kućnog komposta“, Sandra Majsec, dipl. ing. agr.,

„Štetni sastojci u voćnim rakijama“, Nenad Očić, dipl. ing. agr.,

„Kolekcijski nasad sorata jabuka OPG Puljek Krapina“, Žarko Puljek i Georg Gal, dipl. ing. agr.

Obilazak štandova i ocjenjivanje kolača u kategoriji  za novi kolač, te za tradicionalni kolač i najljepše uređeni štand odradile su savjetnice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Sanja Gregurić, dipl.ing.agr. i Silvija Kramarić, dipl.ing.agr. zajedno sa načelnicom općine Zagorska Sela Ksenijom Krivec Jurak.

Važnost ove manifestacije prepoznata je od Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije, te okolnih općina i gradova koji iskazuju potporu ovoj hvalevrijednoj manifestaciji.

Silvija Kramarić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis