Preporuka za suzbijanje korova u ozimim žitaricama

Nakon sjetve i prije nicanja, te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju korovne vrste koje niču zajedno sa usjevom.

Najčešći korovi koji niču zajedno s usjevom su: mišjakinja, jarmen, čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Herbicidi koji imaju dozvolu za primjenu u jesenskom periodu  su:

Alister New (jednogodišnji travni i širokolisni korovi),

Tornado forte (jednogodišnji travni i širokolisni),

Pendus 330EC (jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi),

Fuga Delta (jednogodišnji travni i širokolisni),

Filon 80 EC (jednogodišnji širokolisni i travni),

Jura EC (jednogodišnji travni i širokolisni),

Legacy Plus (jednogodišnji travni i širokolisni),

Flash 500SC (jednogodišnji širokolisni korovi).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, ambalažu treba zbrinuti na propisan način te popuniti evidenciju primjene sredstava za zaštitu bilja.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                            Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis